goed in je vel.nl

Wat is het toch dat wij ongelukkig worden zonder enige moeite, gewoon op de automatische piloot? En dat het vinden van geluk zo’n krachtsinspanning vergt? Hoe komt het? Het is de automatische piloot die ons parten speelt. Wil je gelukkiger worden dan zit er maar één ding op: gooi ‘m de deur uit! Word je bewuster van de dingen die je zegt, denkt en doet. Ook als het gaat om de doodnormaalste dingen. Deze website helpt je daarbij...

Jan Jaap van Hoeckel

Beschadigende opvoeding

Ouders en opvoeding. Die twee woorden gonzen vaak door mijn hoofd als ik praat met mensen over ons wel en wee. Ouders en opvoeding. Dit is wat een ervaren psychotherapeut me antwoordde op de vraag hoe het toch komt dat zoveel mensen in hun leven vastlopen, problemen hebben, niet goed door kunnen, zich onbestemd en onbehaaglijk voelen, niet gelukkig zijn. Ouders en opvoeding. Dat is wat er naar zijn mening in hoofdzaak misgaat bij zoveel mensen. Ouders en opvoeding zijn tekort geschoten in menig mensenleven. En misschien wel in alle mensenlevens.

Het is een dankbaar en meestal vruchtbaar onderwerp van gesprek, de invloed die ouders en opvoeding hebben of hebben gehad op je leven. In positieve zin en in negatieve zin. Inmiddels durf ik deze stelling aan: Ieder mens komt in meer of mindere mate beschadigd uit zijn opvoeding.

Het krijgen en opvoeden van kinderen brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ouders dragen hun kinderen naar hun volwassenheid, naar hun zelfstandigheid. Ze begeleiden hun kinderen vele jaren lang, geven het goede voorbeeld, leren ze leven in de breedste betekenis van het woord. Eenmaal losgekoppeld, misschien nog wankel op de benen, gaan ze hun eigen weg. Alle voorgaande jaren als bagage in hun rugzak. Leven is leuk en niet leuk, een mixture van prettige en onprettige ervaringen, dat was het in je jeugd en zo zal het altijd zijn.

De confrontaties in je zelfstandige leven met jezelf, met degene die je bent geworden zijn of waren niet altijd even vrolijk. Je groeiend bewustzijn van wat er fout is gegaan in je jonge jaren, waar je je tekort voelt gedaan, waar je beschadigd bent, speelt of speelde je parten. Ongetwijfeld voel(de) je boosheid, onzekerheid en mogelijk ook wel mededogen met je ouders. Ook zij zijn immers het product van hun ouders en hun manier van opvoeden.

De constatering dat we min of meer beschadigd uit onze opvoeding komen brengt met zich mee dat je zou mogen stellen dat ouders iets niet goed doen. Ook al doen ze nog zo goed hun best, ergens komt er kennelijk een kink in de kabel. Ze doen iets niet goed. Maar wat dan?

Het is niet zo verwonderlijk dat ouders niet in staat zijn om hun kinderen zodanig op te voeden dat ze als vrije, onbelaste jonge mensen hun eigen leven kunnen opbouwen. Ouders met jonge kinderen zijn vaak zelf nog druk in de weer om zichzelf te vormen, om te leren leven, om uit te groeien tot stabiele, gelukkige en onafhankelijke mensen. Dat is een proces dat veel tijd in beslag neemt.

Na de opvoeding door je ouders komt de opvoeding door jezelf, het proces gaat gewoon door. Wat je ouders hebben nagelaten of wat je ouders niet goed hebben gedaan moet aangevuld of hersteld worden. Jonge ouders worstelen dus nog met zichzelf terwijl ze op hetzelfde moment hun kinderen in liefde en evenwicht willen grootbrengen. Dat wringt en het is eigenlijk logisch dat dat niet goed (genoeg) gaat.

Onze ingebakken imperfectie speelt ons parten. We doen ons best, we bedoelen het goed maar dat is dus geen garantie dat het voor het kind ook werkelijk goed gaat. De vraag is of het beter kan, of ouders hun kinderen zodanig kunnen opvoeden dat ze uiteindelijk minder of misschien wel helemaal niet beschadigd uit hun opvoeding komen.

Ik denk dat het kan, ik zeg het voorzichtig. Als ouders hun kinderen een belangrijker rol zouden gunnen in het opvoedingsproces kun je mogelijk voorkomen dat ze beschadigd raken. Kinderen worden vaak gezien als kinderen en niet als mensen van vlees en bloed die net als de ouders hun eigen karakter hebben, meningen hebben, gevoelens, ideeën, verstand. Op een andere schaal weliswaar maar toch...

Het meer betrekken van kinderen bij de opvoeding betekent dat je vaker met ze praat, vaker vragen stelt, vaker ruimte geeft om iets te vinden, vaker om hun mening vraagt, vaker jezelf bloot geeft, je vaker echt openstelt voor hun ervaringen, mening en kritiek en onderzoekt in hoeverre je de ideeën en de meningen van je kinderen kunt honoreren. Veel ouders vinden dat kinderen goed naar hun ouders behoren te luisteren. Maar het is net zo goed andersom, ouders zouden vaker en beter naar hun kinderen kunnen luisteren.

Communicatie, het blijft lastig en ingewikkeld. Niet iedereen is er even goed in, aan de andere kant, iedereen kan het leren. Bij kritiek luisteren in plaats van je hakken in het zand te zetten, en er vervolgens iets mee doen. Accepteren dat kinderen recht hebben om iets te vinden en recht hebben op volledige erkenning van wie ze zijn. In gesprek blijven, door dik en dun, wat er ook gebeurt. En je hart in liefde verbonden houden. Ik denk dat het helpt kinderen tot mooie, vrije en liefdevolle mensen op te voeden.

En tja, we blijven imperfect, 100% zal het dus nooit worden... hopelijk kun je daar in vrede mee leven.

Jan Jaap van Hoeckel

 

Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reacties

Ad JGM Voermans | 30 september 2015

Die imperfectie is eigenlijk niet waar. Het is veel meer een geloof dat we imperfect zijn. Maar wezenlijk zijn we dat niet, zoals alles in deze Schepping eigenlijk perfect is. Ouders en opvoeding is een gemakkelijke kapstok. Wie begrijpt dat elke situatie in zichzelf perfectie bevat is medeverantwoordelijk in elke situatie. Je bent dan voorbij het slachtoffer-zijn of het dader-zijn of het helper-zijn. We zijn een bewustzijn (ziel) dat o.a. in deze realiteit ervaringen heeft. Om ervaringen te hebben creëerde dit bewustzijn het menselijke deel van zichzelf. Dit deel kreeg / heeft volledige vrijheid op pad te gaan en ervaringen te hebben. Elke ervaring van het menselijke deel wordt ook door het bewustzijn ervaren. Het menselijke deel leeft met alle details. De ziel destilleert uit de ervaringen de wijsheid. De liefde van het bewustzijn voor het menselijke deel houdt o.a. in dat de ziel niet oordeelt over de menselijke ervaringen. Het destilleert de wijsheid. Ook van de oordelende ervaringen van het menselijke deel. Ook van het feit dat het menselijk deel doet alsof het los leeft van het bewustzijn. Het is het inzicht in het Ik Ben dat de vraagstukken die beschreven staan tot een oplossing brengt. Het Ik Ben is de integratie van bewustzijn, geest, lichaam en verstand. Voor velen is dit wellicht nieuwe informatie. Wat hier staat is maar een splinter van waar het om gaat. Het is het onderzoeken waard.

Ciel | 1 oktober 2015

Eerlijk gezegd heb ik je stuk even snel "Gescand", maar kan maar 1 ding zeggen; ben zo blij dat dit paar ouders mij de opvoeding hebben gegeven die ik heb gehad. Vol liefde, overgave en vanuit het hart. Ik ben een bevoorrecht mens (maar dat weet je al) :-)

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑

Gelukzoekers

Het komt vandaag de dag vaak op ons bordje terecht. Het woord ‘gelukzoekers’. Er komen vanuit het Midden-Oosten en Afrika nogal wat vluchtelingen op ons af. Mensen die huis en haard verlaten voor betere leefomstandigheden. Verjaagd door oorlog, armoede en uitzichtloosheid. Dat mensen een oorlog ontvluchten begrijpen we wel, hoewel over de oplossing van dit probleem verschillend wordt gedacht. Maar dat mensen alleen maar hun land ontvluchten omdat ze hopen dat ze hier een beter leven kunnen opbouwen vinden we weer een ander verhaal. Gelukzoekers...

Ik heb wat moeite met het gebruik van dat woord in deze omstandigheden en vooral met het negatieve gevoel dat eromheen hangt. Gelukzoekers. Mensen die hun geluk zoeken en die daarvoor bereid zijn om nogal wat ontberingen te doorstaan, bereid zijn om grote risico’s te lopen.

Ik ken geen mensen die niet hun geluk zoeken. Het zoeken van geluk is universeel, iedereen doet het, iedereen wil gelukkig zijn. Als het zoeken van geluk verfoeilijk is, dat zijn we allemaal verfoeilijk, niemand uitgezonderd. 

Naar mijn mening zijn de mensen die nu op drift raken en in ons werelddeel aankloppen overigens helemaal geen gelukzoekers maar mensen die zoeken naar betere leefomstandigheden, een uitzicht op een minder onrustig en onzeker bestaan, een betere toekomt voor henzelf en hun kinderen. Kennelijk bieden hun eigen landen hen niet die mogelijkheid, dus vragen ze aan ons of wij iets voor hen kunnen doen.

Het streven naar betere omstandigheden, een dak boven je hoofd, werk om je leven te kunnen bekostigen, een toekomst voor je kinderen, dat is wat anders dan het zoeken naar geluk. Het is wetenschappelijk aangetoond dat onze omstandigheden slechts voor 10% bijdragen aan ons geluk, dat is dus bijna te verwaarlozen. Een groot deel van ons geluk wordt bepaald door de manier waarop we omgaan met onszelf en anderen. De dingen die we denken, die we zeggen en die we doen. En dat bepalen we zelf, daar kunnen we ons geluk letterlijk zelf maken.

Een menswaardig bestaan is iets heel anders. Dat is geen geluk maar een basisrecht voor ieder mens en ja, het is ook een platform waarop geluk gemakkelijker kan gedijen.

Wat deze mensen in ieder geval doen is het heft in eigen hand nemen. Ze accepteren hun beroerde omstandigheden niet langer en komen in actie. Ze getroosten zich veel pijn en moeite om iets te bereiken, alles wat ze tot nu toe hebben opgebouwd laten ze los, ze kappen hun eigen wortels af in de hoop elders opnieuw wortel te kunnen schieten. In vruchtbaarder grond.  Er is blijkbaar geen andere keus, ze doen het. Dat verdient veel respect van ons.

De mens heeft altijd al over der wereld gezworven. Miljoenen Europeanen hebben zich in de laatste millennia elders in de wereld gevestigd. De mensen bij wie ze aanklopten werd toen niets gevraagd. Ze vonden het de normaalste zaak van de wereld dat ze dat deden en daar een bestaan opbouwden. En nu kloppen mensen van elders bij ons in Europa aan, de omgekeerde wereld...

Onze onrust is begrijpelijk, veel heilige huisjes worden omgeduwd, de wereld verandert en dus zullen ook wij moeten veranderen, of we dat nu willen of niet.

Midden in deze wervelwind is het moeilijk om te zien waar we uiteindelijk uitkomen.

Een betere wereld? Een wereld waarin de mensen die om welke reden dan ook nu huis en haard ontvluchten, een menswaardiger bestaan leiden? Ik hoop het zo...

Jan Jaap van Hoeckel

Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reacties

Corry | 2 september 2015

Ben het helemaal met je pleidooi eens vooral omdat je het van verschillende kanten benaderd! En toch.... Wij maken van heel dichtbij mee dat er hier in het dorp sinds januari zo'n dertig Christelijke Irakezen vluchtelingen wonen... Vanwege hun geloof en het regime gevlucht. Een van de meisjes, 12 jaar oud, heeft voor haar ogen haar vader zien onthoofden... Vreselijk, het idee! De pijn in haar ogen is Onbeschrijfelijk. De dorpsbewoners doen er veel aan om ze te helpen integreren, maar als je weet dat de volwassenen geen werk mogen zoeken, de hele dag lopen te lanterfanteren en met hun ziel onder hun arm lopen, zich totaal ontheemd voelen, een aalmoes krijgen waarvan ze niet kunnen leven, dan is ook dat uitzichtloos. Het enige waar ze als ouder op hopen, is dat hun kinderen een toekomst krijgen! Dat is hun enige hoop. En misschien ook wel een belangrijke reden om deze kant op te komen; lees Zuid-Frankrijk. Maar het is zeker geen gelukzoeken, want hoe gastvrij het dorp ook is, hoe geweldig ze hun best ook doen om te integreren, ze missen hun vaderland, hun thuis, hun roots waar een normaal leven onmogelijk is geworden. We mogen er niet over oordelen, we weten maar half wat deze mensen, waar het nu iedere dag over gaat, hebben moeten doorstaan.... Het is een vreselijk moeilijk thema maar wat je zegt JJ, lees er de geschiedenisboeken op na want het het verschuiven of verplaatsen van hele volkeren is niet iets van deze tijd. Het is van alle tijden. Waarom kunnen we niet wat toleranter zijn en het geluk dat wij hebben, delen of op z'n minst gunnen aan mensen die in hun leven meer ellende dan geluk hebben gekend! Waarom is iedereen zo bang voor z'n eigen hachje? Omdat we nog nooit echte ellende, zoals oorlog, vernedering, misbruik of gebrek aan vrijheid hebben meegemaakt.... We weten maar half hoeveel geluk wij hebben!

Corry | 2 september 2015

Enne het moet natuurlijk ' benadert' zijn! ????

Robert | 3 september 2015

't is inderdaad nogal relatief allemaal. Misschien is geluk zoeken ook wel een soort luxe-aangelegenheid? Ik weet het niet hoor, maar als ik nu het nieuws zie - en vandaag van die foto van dat aangespoelde kind, verdorie - dan bekruipt me het gevoel steeds meer dat het harde survival is. Puur overleven uit wanhoop. Op de vlucht voor het kwaad. 'Gelukszoekers' - de negatieve lading - hoort als gedachte vooral bij de mensen die het al goed hebben. Zou het niet? In Den Bosch zit een Afghaans restaurant. De eigenaresse heb ik leren kennen. Zij is gevlucht uit haar land, te voet met haar dochtertje via Moskou naar Nederland. Nu heeft ze zich terug geknokt en een aantal goed lopende zaken neergezet. Ze is een inspiratiebron voor velen. En dan te bedenken dat de vluchtelingen waar Corry het over heeft, eigenlijk niks mogen ondernemen. Terwijl ze lef en moed hebben, eigenschappen waar we wat aan hebben in deze tijd. Maar goed, makkelijk praten vanaf m'n luie stoel. Ik ken een kerel die een marathon in de woestijn gaat lopen om geld bij elkaar te zweten om onderdrukte mensen te steunen. Mijn God, dacht ik, waar begin je aan. Daarna dacht ik: nee, hij doet in ieder geval iets. Ik heb besloten hem weer te helpen (op mijn manier). Als velen elkaar een beetje helpen, dan kan het leed verminderen en creëren we ruimte voor het geluk. Dat in de basis iedereen verdient.

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑

...over kwetsbaarheid

Kwetsbaarheid is een groot goed in een mensenleven. Het is mooi als je kwetsbaar kunt zijn, alhoewel de keerzijde minder aantrekkelijk is. Wie zich kwetsbaar opstelt loopt het risico om gekwetst te worden, zelfs om afgebroken te worden. Daarom ben je misschien wel bang voor kwetsbaarheid. En dat heeft weer tot gevolg dat je relatie tot degene van wie je houdt zich niet echt kan verdiepen. Kwetsbaarheid brengt risico's met zich mee, nee, laat ik het anders zeggen: leven betekent risico's lopen, het is niet anders,.

Maar wie wil er nu niet léven..?

Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑

Artikel in Flair, maart 2015

Eind 2014 werd ik opgebeld door journaliste Manon de Heus. Of ik een bestand van mijn laatste boek kon mailen. Haar chef van weekmagazine Flair had mijn boek gelezen en was er laaiend enthousiast over. Zij kreeg de vraag om er een 4-pagina-artikel over te schrijven.

De bedoeling was dat zij over haar eigen leven en ervaringen schreef waarbij ze mijn boek als referentie zou gebruiken. Begin maart 2015 is het artikel geplaatst in Flair, en ja, het is een indrukwekkend en ontroerend verhaal geworden. Ik was er echt van onder de indruk. Als je het wilt lezen kun je de regel hieronder aanklikken.

Lees hier het artikel in Flair 11 maart 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aart 2015

Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑

Interview in Happinez 28 jan. 2015

Interview in Happinez 28 jan. 2015

In het najaar 2014 ben ik benaderd door het magazine Happinez. Ze wilden me graag interviewen naar aanleiding van het verschijnen van mijn nieuwe boek. Dat wilde ik ook wel, uiteraard.

De Happinez-journalist en ik hadden een lang en diepgravend gesprek. Zo ben je samen een dik uur aan het praten, vervolgens moet alles wat gezegd is in driekwart pagia tekst worden gestouwd. Daar is hij naar mijn mening goed in geslaagd. Enfin, lees zelf maar, hopelijk word je erdoor geïnspireerd...

Lees hier het interview in Happinzez

 

Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑

Interview Buro Koek, jan.'15

                                                                                                                                                                                                            Op 15 januar 2015 verscheen een uitgebreid interview met mij in de Nieuwsbrief van Interieur- en Architectuurbureau 'Buro Koek' in Den Bosch.

Wat een eer om door een van de eigenaren, Arjan Pijnenburg geïnterviewd te worden over mijn ideeën, over mijn denken en doen en uiteraard over mijn laatste boek 'Achter elk gelukkig leven staat een overvole kliko'. Wil je het graag lezen dan kan dat hier.

Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑

Interview 'Wise Mag.' dec. '14

Interview 'Wise Mag.' dec. '14

In decemberuitgave van de glossy "Wise Magazine' staat een uitgebreid interview met mij. 'Wise Magazine' wordt verspreid bij grote onernemingen, notariskantoren, advocaten, hotels, restaurants en dergeljke.

Vier pagina's lang krijg ik de ruimte om te praten over mezelf, mijn achtergronden, de dingen die me zo bezighouden, over geluk uiteraard, de boeken die ik heb geschreven en de workshops die ik geef.  Hopelijk lees je het met veel plezier.

Lees hier het interview in Wise Magazine


Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑

Over vastroesten gesproken...

Moeder en dochter, om de haverklap vliegen ze elkaar in de haren. De moeder die zich onophoudelijk met het leven van dochterlief bemoeit. Als een van de kleinkinderen maar even iets doet wat oma niet aanstaat, krijgt dochter de volle laag. Zo voed je je kinderen toch niet op! De dochter vind dat je je kinderen juist wel zo op moet voeden en doet dat dan ook van harte. Regelmatig heeft ze al geroepen dat het nu eens afgelopen moet zijn met die kritiek op haar doen en laten. Tegen dovemansoren. Haar moeder reageert daarop als door een wesp gestoken. Ik mag zeggen wat ik wil en zeker als ik vind dat je het niet goed doet!

Als dochter ’s avonds uithuilt bij haar man zegt die sussend dat zij het los moet laten. Zo is haar moeder nu eenmaal, die is al over de zeventig, die is toch niet meer te veranderen. Trek je er niets van aan, ga gewoon door met je leven, wij bepalen uiteindelijk toch zelf hoe wij de kinderen opvoeden, en daarmee basta!

Dit soort conflicten tussen ouders en hun volwassen kinderen lijkt meer regel dan uitzondering. Om van alles en nog wat wordt er gekissebist, ouders ergeren zich dood aan het gedrag van hun kinderen, de kinderen worden gek van de bemoeizucht van hun ouders. En wat de een ook zegt tegen de ander om dit te stoppen, het mag niet baten. Dat dankt je de koekoek, problemen los je nu eenmaal niet op in het heetst van de strijd...

Na al die vruchteloze pogingen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat je oudere mensen nu eenmaal niet meer kunt veranderen. Het is niet anders, je moet het ermee doen. Met die wetenschap wordt er van de relatie (schoon)ouders/(schoon)kinderen het beste gemaakt, het juk van de spanning en het ongenoegen blijft op je drukken, maar het is nu eenmaal niet anders.

Het is niet anders? Zo vastgeroest als de houding van oudere mensen lijkt te zijn, zo vastgeroest lijkt de constatering daarover van hun kinderen. Het kunnen veranderen is geen voorrecht van jonge mensen. Veranderen is noodzakelijk om je leven te kunnen leiden, om met situaties te kunnen dealen en om gelukkig te kunnen zijn. Niet iedereen is zich daarvan bewust en vind dat het vasthouden aan bepaalde standpunten en het hebben van principes het hoogste goed is. Wie zich daaraan vastklampt vraagt om een onaangenaam leven.

Iedereen kan veranderen, jong of oud, man of vrouw, het maakt niet uit. Iedereen kan het en ja, niet iedereen wil het. Veranderen voelt namelijk vaak onveilig aan. Als je altijd op een bepaalde manier in je leven hebt gestaan en houvast hebt gevonden aan je meningen, je denken en je doen, dan valt het niet mee om dat los te laten. En ook dat geldt voor elke leeftijd

Ik wil een pleidooi houden voor ouderen. Ik geloof er niets van dat zij niet kunnen veranderen of dat ze dat niet zouden willen. Veel ouderen kunnen en willen dat best als het voor een goede zaak is, als ze zouden weten wat dat aan moois en positiefs zou opleveren. Maar die fundamentele gespreken worden tussen volwassen kinderen en hun ouders vaak niet gevoerd. Alleen in de wervelwind van het conflict wordt er van alles op en neer geroepen. En heeft elke partij het gevoel dat hij of zij duidelijk is geweest en dat het dus wel binnen moet zijn gekomen bij de ander. Niet dus!

Veel ouderen worden machteloos gemaakt omdat ze weliswaar verwijten van hun kinderen krijgen maar dat ze een goed gesprek in alle rust en harmonie wordt onthouden. Terwijl dat nou juist moet plaatsvinden. We hebben allemaal wel eens een duwtje nodig om bepaalde standpunten los te kunnen laten, om onze mening te kunnen veranderen, om ons gedrag aan te kunnen passen.

Een goed gesprek, in alle rust en met een liefdevol hart, niet alleen over wat er mis gaat maar vooral ook over wat er goed gaat, kan wonderen verrichten. En kan het vastgeroeste idee dat ouderen niet meer kunnen veranderen, voorgoed  de wereld uithelpen. Het kan wel, heel zeker!  Het is meer dan de moeite waard om het te proberen.

(En laat ik wel met beide benen op de grond blijven. Ik ken mensen die dat met hun ouders geprobeerd hebben en die van een koude kermis zijn thuisgekomen. Tja, dan houdt het op, en dan is het goed om na te denken hoe met elkaar om te gaan en de strijd zoveel mogelijk te vermijden. Wel een hard gelag om te moeten accepteren dat degene van wie je zoveel houdt zo klemvast zit in het eigen denken en doen.)

Jan Jaap van Hoeckel

Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reacties

Angeline | 5 augustus 2015

Niet vinden dat de ander moet veranderen maar zélf de andere beweging maken is wat werkt. In vriendelijkheid, open, zónder in je (vertrouwde) verdediging te gaan: bespreken wat jóu raakt. Elke dag n stapje onderweg naar het hart van .... jezelf. Uiteindelijk willen we allemaal t zelfde....

Ankie van Hedel | 7 augustus 2015

Bespreken wat jou raakt,wordt vaak weggevaagd met de opmerking, ja mam je moet toch eens met iemand praten, terwijl je in gesprek wil met je eigen kinderen.Ik respecteer mijn kinderen maar hunker ook naar respect van hun kant, is dat zo raar? Ik ervaar dat alles heel zakelijk (autoritair alsof je een collega op t werk bent) wordt benaderd. Het meegaan in deze snelle wereld probeer ik constant bij te houden, als het dan niet meteen lukt komt het antwoord , ja, mam dat is de nieuwe wereld "dat snap jij niet" Oh maar die moeder snapt zoveel.......en wil alleen een prettige volwassen verstandhouding!! Il hou nog steeds veel van m'n kinderen maar zou ze net als vroeger wel eens achter het behang willen plakken. zo mijn hartje even gelucht, Jan Jaap ik geniet van je colums, ieder keer leer ik weer van. Top.Vriendelijke groet, ga zo door en geniet van deze heerlijke zomer...ankie

monique | 7 augustus 2015

Ik vind dat die moeders vaker gelijk hebben, dan hun kinderen willen toegeven. Maar goed, ik heb zelf geen kinderen.

Ingrid | 7 augustus 2015

Beste Jan Jaap, Zo herkenbaar wat je schrijft. Ik heb wel eens een gesprek met mijn zus over onze vader die 86 jaar is en niet makkelijk in de omgang. Ik moet alles wat ik wil zeggen afwegen op gouden schaaltjes anders springt mijn vader uit zijn vel. Hetzelfde geld ook voor mijn zus. Regelmatig zegt mijn zus ach laat maar je kunt hem toch niet veranderen. Ik zeg dan dat klopt. Hij kan alleen zichzelf veranderen als hij dat zou willen. Een gesprek voeren met mijn vader gaat over zijn kwaaltjes, de kwaaltjes ban zijn vriendin en koetjes en kalfjes. Jammer.....

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑

Workshop 'Hoe word je gelukkiger?'

Leven is moeilijk, schrijft Scott Peck in De Andere Weg. En zo is het. Het is vooral zo moeilijk omdat voor veel mensen geluk zo ongrijpbaar lijkt. Maar dat is het niet. Gelukkig(er) worden kun je met beide benen op de grond. Door je bewust te worden van je leven van alledag. Door bepaalde dingen te doen. En bepaalde dingen te laten. Iedereen kan het, iedereen heeft het in zich om gelukkig of gelukkiger te worden. Geluk is dichterbij dan je denkt.

Er gebeurt werkelijk iets met je

Aan de hand van mijn twee boeken ‘Wie heeft ons in godsnaam geleerd dat regen slecht weer is?’ en 'Achter elk gelukkig leven staat een overvole kliko' verzorg ik naast voordrachten in het land ook workshops. Het motto: 'Hoe word je gelukkiger?'. De reacties die ik krijg zijn werkelijk heel bijzonder. Veel mensen zeggen dat er ter plekke iets in hen veranderd is. Dat ze vanaf dat moment anders naar dingen kijken. Dat ze ontroerd zijn door de kwesties die ter sprake zijn gekomen. Sommigen willen graag nogmaals zo’n workshop meemaken...

Vanaf 6 deelnemers tot grote groepen. Locatie in overleg.

De ruim drie uur durende workshops worden op aanvraag gehouden in mijn huis of tuin in Gemonde. Maar het kan ook bij een van de deelnemers thuis of op een andere gewenste locatie. Workshops/voordrachten kunnen ook worden gehouden voor grotere groepen (bedrijven, instellingen, bibliotheken, boekhandels etc.). Samen praten en denken we intensief over geluk in al zijn facetten. Ongetwijfeld word je daardoor geprikkeld om te kijken naar je eigen leven. En om na te denken over de doodnormale dingen waarmee je dagelijks geconfronteerd wordt. Zo word je je bewust van je eigen denken, zeggen en doen. En ga je inzien hoe je daarmee vaak je geluk in de weg staat en vooral hoe het anders zou kunnen. Met de groei van je bewustzijn groeit ook de mogelijkheid om gelukkiger te worden, heel zeker.

Meld je aan als groep of bedrijf       

Wil je met een aantal mensen (minimaal 6) deelnemen meld je dan per e-mail aan: voelje@goedinjevel.nl  Ben je als bedrijf/instelling/bibliotheek/boekhandel geïnteresseerd, dan kun je dat ook via een e-mailbericht kenbaar maken. Vermeld ook even over hoeveel personen het gaat. Je krijgt dan spoedig bericht terug.

_______________________________________________________________

Meld je aan voor de workshop

 

Datum:              Op aanvraag/in overleg

Locatie:             Gemonde of op elke andere gewenste locatie
 
Aantal:              Vanaf 6 deelnemers t/m grotere groepen/zalen                  

Kosten:              €  35,- per persoon. Grotere groepen in overleg.

Aanmelden/info:  voelje@goedinjevel.nl

Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑

...over anders kijken

Het zijn niet de omstandigheden waardoor we ons vaak onbehaaglijk voelen en die ons geluk in de weg staan. Nee, allerminst. De manier waarop we erover denken, hoe we erop reageren, daar gaat het vaak mis. Veel omstandigheden heb je niet in de hand. Wij bepalen niet of en wanneer het gaat regenen of onweren. Wij bepalen niet wat een ander denkt, zegt of doet.

Heel veel ziektes overvallen ons. Je krijgt plotseling ontslag, jij hebt daar weinig of niets over te zeggen. De dingen gebeuren buiten onze wil om. Je kunt er kwaad over zijn of verdrietig, je kunt je ertegen verzetten, je kunt er lang ontdaan over zijn, maar het verandert niets aan de feiten. Het kan ook anders, je kunt er ook op een andere manier mee omgaan en wel zodanig dat je er uiteindelijk prettig bij voelt, dat je er vrede mee hebt en dat je uiteindelijk toch de omstandigheid de baas bent. Zo lever je een bijdrage aan je geluk. In deze video geef ik een voorbeeld van een alledaagse gebeurtenis en hoe je daar op een andere manier naar kunt kijken.

Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reacties

Marja | 2 juli 2015

Wel grappig. Dit voorbeeld heb ik net vorige week aan de hand gehad. Ik was eigenlijk niet eens echt boos, maar wel wat geërgerd omdat hij er een gewoonte van maakt om maar te laat te komen. Ik spreek dan wel van drie kwartier tot een uur te laat. In zekere zin heeft boos worden geen zin, dat klopt, maar ik vind wel dat hij moet leren zich enigszins aan de afspraak te houden.

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑

Doop 2e boek met o.a. Jan Jaap van der Wal op 5 oktober 2014

https://vimeo.com/108964997
Doop 2e boek met o.a. Jan Jaap van der Wal op 5 oktober 2014

Kijk hier de video

Zondag 5 oktober 2014, twee jaar en een week na de doop van mijn eerste boek 'Wie heeft ons in godsnaam geleerd dat regen slecht weer is?' stond ik weer in theater de Verkadefabriek in Den Bosch. Weer voor een volle zaal. En weer met een boek. Weer met een lange titel En weer over geluk. 'Achter elk gelukkig leven staat een overvolle kliko'. Het was een bijzondere middag. Met mijn voornaam-genoot cabaretier/comedian Jan Jaap van der Wal. Zijn briefing was: de middag gaat over geluk, mijn boek ook, hier is het, kijk maar!

Naast Jan Jaap van der Wal had ik nog twee zeer getalenteerde artiesten, wat een rotwoord eigenlijk, gevraagd om de doop van mijn boek te begeleiden. Erwin van Ligten, een gitarist van grote allure. En Isabelle Amé, begaafd singer-songwriter die begeleid werd door Rolf Verrbaant, ook al zo'n begenadigd gitarist. De hele middag is met drie camera's gefilmd door Fred Budas van filmportret.nl. We hadden een uur gepland maar het werden er anderhalf. Als je erbij bent geweest kun je het nog eens terugzien. Was je er niet bij dan kun je nu je hart ophalen. Neem er wel even even de tijd voor, hopelijk geniet je je suf.

Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑

Een echte eye-opener

Een echte eye-opener

‘Wie heeft ons in godsnaam geleerd dat regen slecht weer is?’ gaat over alledaagse situaties en problemen waarmee je in je leven geconfronteerd wordt en die op een of andere manier een sta-in-de-weg kunnen zijn voor je geluk.

Een paar voorbelden: kinderen die je niet goed de baas kunt, een vriendschap die aan het wankelen is, meningsverschillen met je partner, je gekwetst voelen, je weet niet wat je wilt, vaak pech hebben etc. Negenenvijftig verhalen die bij het lezen direct een gevoel van herkenning geven. Die je wakker schudden en je opporren om eens anders naar dingen te kijken. Waardoor je een fijner leven krijgt en je je gelukkiger gaat voelen. Dit boek gaat over jou, over je leven, over de dingen waar jij tegenaan loopt. Voor veel lezers is het een echte eye-opener...

Het boek kost € 15,95 en is te koop in elke boekhaddel en bij alle internetrboekhandels, o.a. bij bol.com.

Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reacties

Gertrude | 26 april 2013

Zal best een goed boek zijn met goede onderwerpen. Jammer alleen dat zelfs de titel een vloek bevat. Ik ben niet erg gelovig maar ik vind dat erg jammer en is voor mij ook een reden om het boek niet te kopen.

Michiel | 29 april 2013

wie heeft ons in godsnaam geleerd dat het woord god gebruiken slecht is?

Henk | 26 juni 2013

Goede mensen, ja "beste" heeft zijn waarde verloren. Ik wil alleen even zeggen dat ik mij helemaal thuis voel in dit boek. Het leven is niet ingewikkeld. Mensen maken het ingewikkeld.

Lilian | 25 juli 2013

Ik kan me herinneren dat de titel totaal anders was voordat het door Ten Pages werd veranderd. De titel is voor mij ook iets te overwelmend, door het woord "Godsnaam". Dit weerhoudt mij niet om toch het boek te bestellen. Voor mijn vader omdat hij in de schrijver gelooft. Voor mijzelf, omdat ik in mijn vader geloof. Dohave

Ellen | 27 juli 2013

Het gaat om de inhoud ! blijkbaar een must voor jullie om te gaan lezen !

ijsvogeltje | 2 maart 2014

Juist de titel was voor mij een reden van nieuwsgierigheid om het boek te gaan kopen! Ik vind het een geniale titel. Maar "in godsnaam" had er voor mij ook uit gemogen hoor... Ik heb niks met god. Maar voor mij was het duidelijk dat hier niet god zelf mee bedoeld werd. Heb ook een bijeenkomst van JanJaap bijgewoond. Ook voor iedereen een aanrader! Het boek is prettig leesbaar en zet je aan het denken. Het is een boek wat je juist niet direct uit moet/hoeft te lezen, maar af en toe een verhaal. Je kan ook zo weer later een keer opnieuw het boek gaan lezen, want ook zelf zit je steeds in verschillende fases van je leven. Iedereen kan wel iets uit elk verhaal halen. Twee verhalen springen er voor mij uit: Pijn en mededogen & leven is leren leven. Nu ga ik dit boek doorgeven aan iemand die wel wat geluk kan gebruiken! Ik wacht nu op het 2e boek van JanJaap. Ook dat ga ik zeker kopen, maar dan graag met de titel van JanJaap zelf. Ik ben nu trouwens ook wel erg benieuwd naar de orginele titel van het boek..... Dankjewel JanJaap voor het mooi geschreven boek. Doordat ik ook je stem ken, leek het alsof ik in gedachten je het boek voor hoorde lezen. Je schrijft, zoals je praat.

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑

Niets veranderlijker dan 'jezelf zijn'

Ieder mens wil graag zichzelf blijven. De vraag dringt zich op: wie is dat, jezelf? Is dat de persoon die je jaar en dag met dezelfde termen zou kunnen omschrijven? Of is jezelf juist degene die nooit ophoudt te veranderen, die nu onherkenbaar is veranderd ten opzichte van vele jaren geleden?

De omstandigheden waarin we verkeren bepalen voor een groot deel hoe we doen en denken en hoe we worden ervaren. Na haar zoveelste relatie verzuchtte Meryl Streep ooit: Weet je wat mijn probleem is? Als hij van whisky houdt, houd ik ook ineens van whisky! Herken je dat? Langzaam maar zeker en soms zelfs tamelijk snel passen we ons aan de omstandigheden aan, dat zit er bij ons gewoon ingebakken. Iedereen doet het, het kan niet anders, lijkt wel. Kijk maar eens om je heen naar mensen die je al heel lang kent, hoe ze jaren geleden waren en hoe ze nu zijn. 

Je bent niet je hele leven lang samen te vatten in dezelfde woorden en zinnen. We veranderen, of we dat nu willen of niet. Veranderen is nodig voor de balans, vooral in relaties. Als beide partners stug zouden blijven denken en doen zoals ze deden toen ze elkaar nog niet kenden, dan loopt de relatie geheid stuk. Ze komen geen stap dichter bij elkaar, er ontstaat nooit een uitgebalanceerde relatie. Geen enkele relatie is bestand tegen voortdurende onbalans.

Los van onze relatie veranderen we ook door andere ervaringen, door dingen die we horen, lezen, waarnemen, door de fouten die we maken. Dit veranderen is vooral gericht op groei, op het verwerven van nieuwe inzichten. We leven, dus we groeien.

Dat is niet in alle gevallen zo. Bepaalde veranderingen hebben niets met groei te maken, die zijn nodig om te overleven, om niet klem te raken in de relatie met anderen, zoals het voorbeeld van Meryl Streep aangeeft. Zolang dat proces bewust verloopt is er geen vuiltje aan de lucht. Je beseft dat je verandert, dat je je aanpast en je weet ook waarom je het doet. En wat je vooral beseft is dat er grenzen zijn aan je wil om je aan te passen en die bewaak je angstvallig. De ideale mens.

Veel mensen veranderen echter voor een groot deel onbewust. Het gebeurt gewoon. Ze passen zich gedachteloos aan, meer en meer, kennen en herkennen geen grenzen en zijn zo een bijna willoos slachtoffer van... ja waarvan? Als ze met een schok tot de ontdekking komen dat ze in een leven beland zijn dat ze volstrekt niet willen, is de eerste reflex te wijzen naar anderen. Hun partner, de kinderen, de ouders, de baas, de vrienden, die hebben het gedaan, die hebben hen gedwongen om zich aan hen aan te passen. Als ze daaraan geen gehoor gegeven zouden hebben, zouden ze dik in de problemen zijn gekomen, weten ze. Om conflicten uit de weg te gaan, zijn ze de ander ter wille geweest, steeds maar weer, grenzeloos. Ze zijn op den duur onherkenbaar veranderd maar geen centimeter gegroeid, integendeel, ze zijn gekrompen. Ze hebben stukken prijs gegeven die ze achteraf liever hadden behouden. Ze zijn slachtoffer van zichzelf. En dat allemaal voor de lieve vrede. Angst als raadgever...

We veranderen. Onlangs hoorde ik het nog eens. Een man was gescheiden van zijn vrouw, ze verweet hem dat hij nooit eens iets leuks wilde doen, nooit naar de schouwburg, nooit naar een museum, nooit naar leuke evenementen. Hij was graag thuis als hij niet hoefde te werken en vermaakte zich kostelijk. Zijn vrouw was daarin meegegaan. Met gepaste tegenzin weliswaar, maar toch. Zo ging het nu eenmaal...  Ze veranderde van een enthousiaste outgoing jonge vrouw tot een ontevreden thuiszitterige moeder. Op een gegeven moment was de bom gebarsten, het huwelijk liep op de klippen. Hij kreeg een nieuwe vriendin. En jawel hoor, schouwburg, museums, evenementen, hij genóót! Tot verdriet en grote ergernis en van zijn ex.

We veranderen onder invloed van degene met wie we een relatie hebben. Wat eerst niet kon, wordt nu omarmd. Dat ligt niet zozeer aan de individuen maar aan de constellatie, aan het unieke verband tussen twee mensen. Onder invloed van de een schiet je de ene kant op, onder invloed van een ander mogelijk in tegengestelde richting. Omwille van het evenwicht, wat in elke relatie natuurlijk anders ligt. Het is een logisch proces.

Het is waar, niets is zo veranderlijk als ‘jezelf zijn’...

Jan Jaap van Hoeckel

 

Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reacties

henri surquin | 16 juli 2015

Goedemorgen Jan Jaap & hartelijk dank voor je heldere column, want je hebt weer raak geschoten. Of ik het nu op mijzelf betrek, of op de [mensen in de] organisaties waar ik werk als trainer: mens en organisatie maken een ware groei sprong door op het moment dat men zich bewust is van de verander betekenis voor henzelf, de onderlinge verbindingen en de unieke transitie van henzelf en de collega's. Met de integratie van mijn drums en dans in mijn trainingen aan ondernemingsraden, merk ik dat dit bewustwordingsproces sneller en meer organisch verloopt, dan dat er alleen maar een appel wordt gedaan op het [dominante] hoofd: constellaties worden zichtbaar en voelbaar. De unieke ritmes van de deelnemers [de teamleden] zijn hoorbaar in tempo en intensiteit. De disbalans is niet te onderdrukken. Sterker nog: de ritmes en hun accenten schieten werkelijk alle kanten op. De conflicten zijn hoorbaar in de ritmes. Stoppen mag niet. Gebeurd ook niet. Meer en meer wordt er naar elkaar geluisterd. De ritmes dagen elkaar uit in vraag en antwoord, op de grens en over de grens, in harmonie en uit harmonie. Steeds bewuster van hetgeen er gebeurd en van waaruit jezelf handelt [vanuit bescheidenheid, toegeven, angst, pijn, verdriet, verlangen, liefde....] en je ritme maakt op de percussie instrumenten en in de dans. Praten komt later, woorden volgen gevoel. Het ritme is puur, dat ben jezelf.

Marja | 18 juli 2015

Erg herkenbaar. Ik ben die vrouw in het voorbeeld. Heb mij voortdurend aangepast en veranderde van een sportieve vrouw in een huissloof. Tot ik een actieve, lieve man ontmoette en ik volledig opbloeide. Toch ging dat eerst ook mis, omdat ik nog niet goed genoeg naar mijzelf had gekeken. Pas toen ik mij bewust werd waar mijn grenzen lagen, kreeg mijn nieuwe relatie nieuw vuur en is het mooier dan ooit. Ik wil nu zo dicht mogelijk bij mijzelf blijven, want dan pas blijf ik mij bewust van mijzelf en kan ik een leuker mens zijn, ook voor mijn omgeving.

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑

Ik hou van mij

Op 11 juni 2012 heb ik een colum geplaatst met als titel: ik hou van mij. En nu komt er via een (facebook)vriendin een prachtige video langs. Een gedeelte uit de film Angel-A van Luc Besson.

Hoe bijzonder dat mijn column nu verfilmd is, zo'n gevoel heb ik nu. Prachtig om naar te kijken. Wel even een paar minuten de tijd nemen, het is meer dan de moeite waard. En als je dan nog een minuutje hebt, lees dan de column nog eens op deze website. Waarschijnlijk put je er inspiratie uit...

Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reacties

Greta van Buuren | 12 november 2012

Een glimlach op mijn gezicht. Fijn dat je dit aan elkaar hebt gekoppeld. Prachtig filmfragment, ik ben geïnspireerd. Dank daarvoor.... Greta

Nicole Wijkel | 12 november 2012

hoi Jan Jaap, wow,mooi! weer even een genietmomentje!! Heerlijk!

Irene Hagemans | 12 november 2012

HIJ IS HEEEEL MOOI!!!!!!!!!!!

Judith | 12 november 2012

Fascinerend, zo herkenbaar. De film werd een beetje troebel, zit gewoon te janken. Bedankt dat je het hebt gedeeld. Zou eigenlijk wel aan je volgende boek toegevoegd kunnen worden, ter versterking van jou column. Ga nog een keer kijken!

lennie | 12 november 2012

Indrukwekkend en mooi!!

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑

Dit boek verandert je denken over geluk

Dit boek verandert je denken over geluk

Na 'Wie heeft ons in godsnaam geleerd dat regen slecht weer is?' is dit het tweede boek van Jan Jaap van Hoeckel waarin geluk centraal staat. Wat is geluk eigenlijk? Bijna iedereen heeft daar een andere mening over. Geluk is voor iedereen verschillend, je kunt dus niet zeggen wat geluk is. Geluk is een gevoel. Of: geluk zijn momenten. Heel verwarrend dus.

Dit boek maakt daar korte metten mee. Het geeft een duidelijke definitie van geluk, die voor iedereen geldig is. Dit boek legt ook uit welke hoofdschakelaars je in jezelf om moet zetten om geluk daadwerkelijk een plaats te kunnen geven in je leven. Voorgoed! Daarnaast staan er in dit helder en leesbaar geschreven boek tientallen anekdotes, voorvallen en observaties uit het dagelijks leven die duidelijk maken wat er allemaal in de kliko kan. En hoe je daardoor gelukkiger kunt worden. Bij elke boekhandel en internetboekhandel verkrijgbaar. Prijs: € 16,95

Lees verder ↓
Deel via Facebook LinkedIn Twitter

Reactie plaatsen

Naam*
Email*
Reageer*
Je e-mailadres wordt niet geplaatst
Inklappen ↑